آواژو

 

هر صدا یک نشانه است ، نشانه ای عجیب که شاید بهتر باید آن را دید ،

این نشانه ها عجیب تر از آن هستند که فقط بشنویمشان،

 

این بار با با آواژو به اعماق پیچ و تاب های این نشانه ها خواهیم رفت،

 

این بار با آواژو صداهارا خواهیم دید ، آنهارا لمس خواهیم کرد،

 

این بار با آواژو صدا خواهیم شد،

 

#صداشو

 

شما با انتخاب یکی از نمونه های آماده و یا با ارسال صدای مد نظر خود در بخش سفارشات به ما این امکان را خواهید داد تا صدای انتخابی شمارا هر چه که باشد برایتان بسازیم، تا آن را ازنزدیک لمس کنید.

 

قطعا که برای آواهای ارسالی و انتخابی شما فضایی امن در نظر گرفته ایم.

این بار با هم #صداشویم.